Pri Veľkej Ide vyrastie priemyselný park, sťahujú sa doň Luxemburčania